Dotkliwość procedur

Dotkliwość doświadczeń na zwierzętach.

Doświadczeniem jest każde działanie, które powoduje u zwierzęcia ból, cierpienie lub dystres o nasileniu równym lub większym niż ukłucie igłą. Tyle definicja. W praktyce mówimy o doświadczeniach łagodnych, umiarkowanych, dotkliwych i terminalnych. Należy zauważyć, że nie wszystkie doświadczenia na zwierzętach obejmują bardzo inwazyjne procedury: znaczna ich część to eksperymenty o łagodnej lub umiarkowanej dotkliwości, ew. eksperymenty terminalne, czyli takie, które od początku do końca są wykonywane w znieczuleniu ogólnym, bez wybudzania zwierząt z narkozy po ich zakończeniu. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury, które mogłyby powodować ból lub poważne uszkodzenia organizmu zwierząt przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, a po zabiegach zwierzęta pozostają pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną.

Źródło: sprawozdanie KKE za 2018r.

Opracowanie Monika Mikulska

http://www.bip.nauka.gov.pl/sprawozdania_zwierzeta/sprawozdanie-rok-2018.html