Raport EU w sprawie statystyk dotyczących wykorzystania zwierząt do celów naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2015-2017

European Commision – statement on the Council Declaration on the ...
Link do raportu