Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, PAN, Warszawa 2017

  1. Wypowiedzi publiczne powinna cechować dbałość o wiarygodność nauki. Obowiązują w nich te same standardy uczciwości i precyzji, co przy publikowaniu wyników prac.
  2. Uczony, jako obywatel, dla którego sprawy publiczne nie mogą być obojętne, powinien zabierać głos publicznie. Powinien jednak przestrzegać zasady, że swój autorytet naukowy może wykorzystać tylko w wypowiedziach mieszczących się w ramach jego kompetencji.

  • Nasza misja to propagowanie rzetelnej, opartej na dowodach naukowych informacji o badaniach biomedycznych i weterynaryjnych prowadzonych na zwierzętach oraz korzyściach jakie osiągamy dzięki humanitarnym i celowym doświadczeniom z użyciem zwierząt.
  • Przejrzystość i otwartość w zakresie wykorzystania zwierząt w badaniach jest bardzo istotnym tematem we współczesnym społeczeństwie. Dlatego pomagamy w komunikacji i wspieramy naukowców w przekazywaniu informacji do szerokiej publiczności w celu podniesienia poziomu akceptacji społecznej badań z wykorzystaniem zwierząt.
  • W celu realizacji naszych zadań podjęliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Badań nad Zwierzętami – EARA (European Association for Animal Research). EARA jest organizacją, której zadaniem jest wspieranie badań biomedycznych z użyciem zwierząt laboratoryjnych. Badania te mają na celu rozwój diagnostyki i terapii chorób. EARA dostarcza dokładnych i opartych na faktach naukowych informacji o osiągnięciach uzyskanych w dziedzinie badań biomedycznych dzięki eksperymentom na zwierzętach. W ten sposób EARA informuje, edukuje i integruje różne środowiska oraz promuje potrzebę prowadzenia transparentnej debaty na temat wykorzystania zwierząt doświadczalnych w badaniach naukowych.