Zwierzęta używane do badań

Na jakich gatunkach zwierząt przeprowadza się eksperymenty w Polsce?

Wybór gatunku zwierząt do eksperymentów zależy od rodzaju, celów i metod prowadzonych badań. Badacze muszą wykorzystywać gatunki z najniższą zdolnością odczuwania bólu i cierpienia, ale zapewniające uzyskanie wiarygodnych wyników badań. Ważne jest również pochodzenie zwierząt: muszą one pochodzić z certyfikowanych hodowli zwierząt laboratoryjnych. Właściwe organy (w Polsce Komisje Etyczne) mogą wydać zezwolenie na wykorzystanie zwierząt bezdomnych albo dzikich, jeśli wyniki doświadczenia nie mogą być uzyskane w inny sposób. Niektóre gatunki zwierząt mogą być wykorzystane tylko wtedy, kiedy nie można przeprowadzić badań na zwierzętach laboratoryjnych lub w innych wyjątkowych sytuacjach, np. naczelne mogą być wykorzystywane wyłącznie w specjalistycznych badaniach biomedycznych lub w badaniach związanych z ich ochroną gatunkową. W zdecydowanej większości eksperymentów naukowych i testów używane są małe gryzonie, czyli myszy i szczury. Stopniowo rośnie również znaczenie użycia ryby danio pręgowany w badaniach, szczególnie w eksperymentach z zakresu biomedycyny i toksykologii. W ramach tych gatunków naukowcy dysponują największym wyborem tzw. modeli zwierzęcych, czyli zwierząt, u których dana choroba bądź jej objawy są kopią choroby ludzkiej. Dzięki takim modelom, w tym wyrafinowanym modelom genetycznie modyfikowanym, tworzonym właśnie po to, aby idealnie odwzorować określone schorzenia, naukowcy mogą skutecznie badać przyczyny chorób i szukać dla nich nowych rozwiązań terapeutycznych. W Polsce nie wykonuje się doświadczeń na zwierzętach z rzędu naczelnych, a doświadczenia wykonywane na psach czy kotach to przypadki pojedyncze i zazwyczaj klasyfikowane jako nieinwazyjne procedury łagodne.

Źródło: sprawozdanie KKE za 2018r.