Nobel 2020

Nobel 2020: Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano trzem naukowcom, którzy odkryli wirusa HCV wywołującego zapalenie wątroby typu C (WZW C). Ich odkrycie ma bezpośrednie przełożenie praktyczne – umożliwiło opracowanie diagnostyki i leków stosowanych w leczeniu WZW C, co niewątpliwie uratowało miliony istnień ludzkich.

Badania związane z odkryciem wirusa HCV i opracowaniem metod leczenia WZW C odbywały się wieloetapowo i z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych. W pierwszym etapie badań brały udział szympansy, jako jedyne zwierzęta inne niż człowiek, które mogły być zarażone wirusem zapalenia wątroby typu C (wirus infekuje tylko ludzi i szympansy). Brak dostępności małych modeli oraz możliwości badań in vitro (słaba zdolność replikacji wirusa w liniach komórkowych) były znaczącą przeszkodą w postępie badań, w tym w ocenie patologicznego i immunologicznego profilu choroby oraz badań przedklinicznych kandydatów na leki. Dopiero rozwój małych modeli, głównie myszy z niedoborem limfocytów T i B oraz z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID), które można było humanizować ludzkimi hepatocytami, umożliwił kolejny postęp w badaniach, zakończony z sukcesem opracowaniem wysoce skutecznych leków przeciwwirusowych, które zrewolucjonizowały leczenie zakażenia wirusem HCV. 

Źródło: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/advanced-information/