Monitorowanie zakazu testowania

Monitorowanie zakazu testowania i marketingu produktów testowanych na zwierzętach.

W praktyce kontrola przestrzegania zakazu testowania opiera się na weryfikacji informacji o produkcie kosmetycznym umieszczonych w pliku PIF. PIF jest to dokument zawierający m. in. raport bezpieczeństwa produktu oraz dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców, w trakcie opracowania i oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników. Producent, importer lub dystrybutor (jeśli wprowadza produkt na rynek UE pod własną marką) produktu kosmetycznego musi przechowywać dokument PIF dla każdego kosmetyku wprowadzonego na rynek UE przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej partii danego produktu kosmetycznego.

Przeprowadzone w 2018 roku przez właściwe organy nadzoru kontrole w państwach UE wykazały, że dokumenty PIF często zawierały niekompletne dane toksykologiczne dotyczące składników stosowanych w gotowym produkcie. Wynika to z faktu, że dostawcy składników nie dostarczają producentom produktów kosmetycznych odpowiednich informacji toksykologicznych lub załączają jedynie oświadczenie stwierdzające, że dany składnik nie był badany na zwierzętach. Czasami zdarza się, że producenci nie mogą uzyskać dostępu nawet do tych informacji, ponieważ dostawcy składników odmawiają ich udostępnienia. W sytuacji, gdy produkty kosmetyczne są importowane z krajów spoza UE, producenci wydają importerowi jedynie oświadczenie, że ani importowane produkty kosmetyczne, ani ich składniki, nie były testowane na zwierzętach. Może powodować to pewne trudności w kontroli stosowania się do zakazu testowania i wprowadzania do obrotu. Niemniej wg. raportu dotyczącego roku 2018, stwierdzone w ramach kontroli nieliczne naruszenia były w rzeczywistości brakiem kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodność z zakazami, a nie niezgodnością z samym zakazem.

Promowanie informacji o unijnym zakazie testów kosmetyków na zwierzętach oraz dalsze prace nad opracowaniem i walidacją skutecznych metod alternatywnych są aktualnym wyzwaniem dla wszystkich środowisk, którym nie jest obojętny dobrostan zwierząt. Działania polegające na szeroko prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych nad metodami alternatywnymi wobec badań na zwierzętach angażują zarówno sektory naukowe, jak i komercyjne w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest całkowite odejście od konieczności przeprowadzania testów bezpieczeństwa z udziałem zwierząt we wszystkich obszarach toksykologii i biomedycyny.

Opracowane Monika Mikulska na podstawie:

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opracowania, walidacji i prawnej akceptacji metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w dziedzinie kosmetyków (2018).