Deklaracja

Deklaracja wsparcia Dyrektywy Europejskiej 2010/63/EU

W listopadzie 2010 r. EARA opublikowała w imieniu wiodących organizacji zajmujących się badaniami biomedycznymi, w tym towarzystw naukowych, przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych i organizacji zrzeszających pacjentów stanowisko wspierające Dyrektywę Europejską 2010/63/EU.
Deklaracja została podpisana przez 255 organizacji i przetłumaczona na języki: portugalski, niemiecki, włoski, francuski, holenderski i rosyjski.
Będziemy często uaktualniać listę organizacji wspierających deklarację. Jeśli twoja organizacja chce wspierać deklarację, prosimy o kontakt.
Deklaracja wsparcia Dyrektywy Europejskiej 2010/63/EU dotyczącej ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.
Badania z wykorzystaniem zwierząt doprowadziły do wielkich odkryć, które miały epokowe znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Popieramy badania z wykorzystaniem zwierząt w sytuacji, kiedy nie mają one wiarygodnych metod alternatywnych, potencjalne korzyści dla zdrowia są bezdyskusyjne, akceptowane są zasady etyczne i zapewniony odpowiedni poziom dobrostanu zwierząt.

Dyrektywa Europejska 2010/63/EU podniosła poziom dobrostanu zwierząt doświadczalnych i wprowadziła zasady zastąpienia, ograniczenia i doskonalenia (3R) w Unii Europejskiej, utrzymując jednoczenie wiodącą rolę EU w badaniach biomedycznych. Zgodnie z Dyrektywą zwierzęta mogą być wykorzystywane w badaniach tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści dla nauki, medycyny i/lub weterynarii są bezdyskusyjne i nie ma dla nich wiarygodnych metod alternatywnych.