Dyrektywa kosmetyczna

Testowanie produktów kosmetycznych

Testowanie kosmetyków na zwierzętach jest całkowicie zakazane w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakaz ten był wprowadzany etapami:

od 11 września 2004 r. – wprowadzono zakaz testowania na zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych;

od 11 marca 2009 r. – wprowadzono zakaz testowania składników kosmetycznych oraz wprowadzania do obrotu w UE produktów kosmetycznych i ich składników, które zostały przetestowane na zwierzętach; wyjątek stanowiły najbardziej złożone testy bezpieczeństwa (o ile nie miały metod alternatywnych);

od 11 marca 2013 r. – obowiązuje całkowity zakaz testowania i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych i ich składników testowanych na zwierzętach, niezależnie od dostępności alternatywnych testów bez udziału zwierząt.