40 powodów

Poniżej prezentujemy 40 powodów dla których badania na zwierzętach są nadal potrzebne.

Zostały one opracowane z myślą o tych, którzy dyskutują o wykorzystaniu zwierząt w badaniach naukowych. Chętnie będziemy dodawać kolejne argumenty do listy.

Dlaczego zwierzęta?

 1. Badania na zwierzętach odegrały kluczową rolę w niemal każdym przełomowym odkryciu w badaniach medycznych w ciągu ostatnich dekad.
 2. Niemal każdy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny opierał się na danych uzyskanych z badań na zwierzętach.
 3. Z myszą dzielimy 90% genów, co czyni ją dobrym modelem ludzkiego organizmu.
 4. Zwierzęta i ludzie są bardzo do siebie podobni – mamy te same układy i narządy, działające w podobny sposób.
 5. Zwierzęta cierpią na te same choroby, co ludzie, włączając w to gruźlicę, nowotwory, grypę, czy astmę.
 6. Wszystkie badania w dziedzinie medycyny weterynaryjnej muszą być oparte o badania na zwierzętach, bo to zwierzęta będą korzystać z ich rezultatów.
 7. Chociaż modele doświadczalne, w których nie wykorzystuje się zwierząt odgrywają ważną rolę w badaniach biomedycznych, to nie mogą całkowicie zastąpić wszystkich modeli zwierzęcych.
 8. Badania in vitro i modele komputerowe są ważnym UZUPEŁNIENIEM badań prowadzonych na zwierzętach.
 9. Wiele leków wykorzystywanych w leczeniu zwierząt to te same leki, które są używane w medycynie ludzkiej, włączając w to antybiotyki, leki przeciwbólowe czy uspokajające.
 10. Nowoczesne leki znieczulające, szczepionka na tężec, penicylina czy insulina zostały stworzone i dokładnie zbadane dzięki badaniom na zwierzętach prowadzonym podczas prac rozwojowych.
 11. Nowoczesne techniki chirurgiczne, włączając w to transplantologię (przeszczepy narządów), chirurgię laparoskopową czy transfuzje krwi zostały opracowane najpierw na zwierzętach, a dopiero potem zastosowane u ludzi.
 12. Takie techniki obrazowania jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny były najpierw testowane na zwierzętach, a dopiero gdy okazały się bezpieczne zaczęły być stosowane u ludzi.
 13. Testowanie kosmetyków na zwierzętach jest zabronione w Europie od 2004 roku.
 14. Od 2013 roku wprowadzono w Unii Europejskiej całkowity zakaz sprzedaży kosmetyków i ich składników testowanych na zwierzętach.
 15. Badania na małpach człekokształtnych (orangutany, goryle, bonobo czy szympansy) są zabronione w Holandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Austrii i Polsce.
 16. Psy, koty i małpy stanowią mniej niż 0,2% zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych na całym świecie.
 17. Ponad 90% zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych stanowią myszy, szczury, ryby i ptaki.
 18. W Europie wykorzystano w roku 2017 blisko 10 milionów zwierząt doświadczalnych, podczas gdy przemysł mięsny produkuje rocznie 44 miliony TON mięsa w celach konsumpcyjnych. W Polsce w 2018 roku wykorzystano do doświadczeń 153 435 zwierząt (dane KKE), a 1 261 087 610 zwierząt zostało ubitych w rzeźniach w celach konsumpcyjnych (dotyczy bydła, świń, koni, owiec, królików i drobiu, dane GUS).
 19. Ok. 631 mln ssaków i niemal 144 mln ptaków pada w Polsce co roku ofiarą kotów (Cats kill millions of vertebrates in Polish farmland annually: DagnyKrauze-Gryz, Jakub Gryz , Michał Żmihorski, Global Ecology and Conservation 2019) – to więcej niż całkowita liczba zwierząt wykorzystywanych w badaniach biomedycznych w ciągu roku.
 20. Od 2008 do 2011 roku nastąpił znaczny spadek wykorzystania psów (16%), gryzoni (7%), kotów (9%), świń (17%) i naczelnych (35%) w badaniach biomedycznych.

Przykłady

 1. Przeżywalność w chorobach nowotworowych rośnie dzięki badaniom prowadzonym na zwierzętach, głównie na myszach.
 2. Herceptyna – humanizowane białko mysie – pomogło zwiększyć przeżywalność chorych z nowotworem piersi, odkrycie niemożliwe bez badań na zwierzętach.
 3. Dzięki badaniom na zwierzętach prowadzących do opracowania wysoko skutecznej terapii antyretrowirusowej (HAART) AIDS nie jest już wyrokiem śmierci, jak to było przed laty.
 4. Chociaż Ian Flemming odkrył penicylinę bez korzystania ze zwierząt, to wspólnie z Floreyem i Chain otrzymał Nagrodę Nobla za badania prowadzone na myszach pokazujące jak penicylina może być wykorzystana do zwalczania infekcji w organizmie.
 5. Dzięki badaniom na zwierzętach stworzono leki inhalacyjne dla chorych na astmę. W Europie około 30 milionów ludzi dotkniętych jest tą chorobą, a 15 tysięcy ludzi umiera każdego roku w wyniku ataków astmy.
 6. Badania na zwierzętach pomogły stworzyć nowoczesne szczepionki przeciwko polio, gruźlicy, meningokokom czy wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który wywołuje raka szyjki macicy. Ostatnio wyprodukowano szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola, która została stworzona poprzez połączenie białka wirusa Ebola i wirusa wywołującego przeziębienie u szympansów.
 7. Badania na zwierzętach nad Tamoxifenem spowodowały w latach 90-tych 30% spadek śmiertelności u chorych na raka piersi.
 8. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu I, na którą częstość zachorowań rośnie rocznie na świecie o 3%, żyją dzięki insulinie wprowadzonej do leczenia po badaniach na psach i królikach.
 9. Czarna ospa została wypleniona na Ziemi dzięki szczepionce stworzonej w badaniach z wykorzystaniem zwierząt.

Reguły prawne obowiązujące dzisiaj

 1. Standardy dobrostanu zwierząt laboratoryjnych zostały uregulowane i ujednolicone unijną dyrektywą 2010/63.
 2. Wszystkie instytucje, ich pracownicy i prowadzone przez nich projekty badawcze, w których wykorzystuje się zwierzęta muszą być autoryzowane przez odpowiednie krajowe organy nadzorujące (w Polsce jest to Krajowa Komisja Etyczna do spraw Doświadczeń na Zwierzętach i podporządkowane jej Lokalne Komisje Etyczne).
 3. Komisje Etyczne oceniają czy potencjalne korzyści z badań uzasadniają cierpienie, którego zwierzęta mogą doznać w trakcie ich przeprowadzania. Podstawą dobrostanu zwierząt doświadczalnych jest uwzględnienie zasady 3R w planowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń. Zgodnie z zasadą 3R istnieje prawny wymóg zastępowania badań z wykorzystaniem zwierząt metodami alternatywnymi (gdy jest to możliwe), doskonalenia metod doświadczalnych i zmniejszania liczby zwierząt w prowadzonych badaniach.
 4. W Europie badania na zwierzętach mogą być prowadzone tylko wtedy, kiedy nie ma dla nich dostępnych wiarygodnych metod alternatywnych.

Cytaty

 1. „Amerykanie żyją dłużej i zdrowiej, a dużą część tego sukcesu zawdzięczają badaniom biomedycznym”. Dr Robert Palazzo, Prezes Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).
 2. „Badania na zwierzętach odgrywały podstawową rolę w niemal każdym przełomowym odkryciu medycznym w ostatnim stuleciu. Ocalono w ten sposób setki milionów istnień na całym świecie”. Joan Ryan, była Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii.
 3. „Bez badań na zwierzętach rozwój nauk medycznych zostanie wstrzymany. Pomyślcie o przeszczepach. Bez badań na zwierzętach nie byłyby możliwe”. Giuseppe Remuzzi, Prezes International Society of Nephrology.
 4. Rada Bioetyki Nuffield (Wielka Brytania) stwierdziła, że „tworzenie nowej medycyny jest skomplikowanym i długotrwałym procesem… Badania na zwierzętach odgrywają w nim kluczową rolę”
 5. Były Dyrektor Rady Badań Medycznych (Wielka Brytania), prof. Colin Blakemore stwierdził, że (naczelne) „są wykorzystywane tylko wtedy, kiedy żaden inny gatunek i żadna metoda alternatywna nie da odpowiedzi na pytania dotyczące choroby Alzheimera i Parkinsona, uszkodzeń rdzenia kręgowego, zaburzeń hormonalnych czy szczepionki przeciwko wirusowi HIV”.
 6. Albert Sabin, twórca szczepionki na polio, powiedział: „Bez badań na zwierzętach polio zabierałoby dalej tysiące istnień ludzkich każdego roku”.
 7. „Zwierzęta naczelne odgrywają małą, ale znaczącą rolę w podstawowych i stosowanych badaniach biomedycznych. Większość naczelnych jest wykorzystywana do badania nad nowymi lekami i szczepionkami. Obecny wybuch epidemii Ebola pokazuje jak ważne są te badania dla ochrony życia ludzkiego”. Prof. Stefan Treue z Niemieckiego Centrum Małp Naczelnych w Getyndze.